Uutta ja ajankohtaista

 

Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat Ry. seuraa tiivisti alan tapahtumia ja erityisesti huomio on viime aikoina kiinnittynyt erilaisiin lainsäädännöllisiin muutoksiin. Keskuteluissa on ollut mm. säteilyturvalain muutokset, jotka koskevat erityisesti Hifu ja  valoimpulssi/IPL -laitteita, synteettisten glitteriden EU:n tuonti kielto ja pakkausten tuottajavastuu uuden jätelain myötä. Näiden lisäksi kestoaiheena omien ammattikosmetiikkaa koskevien säännösten puuttuminen ja maahantuojien asiakkaiden eli käytännössä kosmetologien, kampaajien ja muiden alan ammattiryhmien keskustelua herättävät aiheet kuten: yel-maksut, alv maksuvelvollisuuden alaraja, alv taso eri ammattiryhmissä, ilman virallista ammattitaitoa ammatin harjoittaminen, kielitaidon puute asiakaspalvelu tilanteissa, ulkomaisten nettikauppojen tavat toimia ja lista jatkuu. 

Pakkausten tuottajavastuu laajenee jätelain muutoksen myötä

Kaikkien Suomessa toimivien yritysten tulee jatkossa maksaa markkinoille tuomiensa tuotteiden kierrätyksestä. Pakkausten tuottajavastuu on aikaisemmin koskenut vain niitä yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää miljoona euroa. Suomen jätelain muutoksen myötä 1.1.2024 alkaen pakkausten tuottajavastuu koskee kaiken kokoisia yrityksiä. Muutos tuo tuottajavastuun piiriin arviolta 30 000 uutta yritystä. Lue lisää

Ammattilaisille tarkoitettujen akrylaattituotteiden myynti ei koulutusta saaneille/kuluttajille

Viime aikoina olemme useasti saaneet lehdistä lukea ja kuulla radiosta kuinka ripset tai kynnet ovat aiheuttaneet allergisia kohtauksia. Tämä keskustelu on herättänyt mm Allergialiiton ihmiset puhumaan akrylaattien mahdollisesti allergiaa tuottavista ominaisuuksista. Työterveyslaitos tekikin taannoin akryylaateista tutkimuksen, tämä tutkimus käsitteli niin salongeissa kuin teollisuudessa käytettävät akryylaatit. Tulokset ovat eriytetty ja  käypäsuositukset akrylaattien käytösta salongeissa voikin lukea oheisesta linkistä. Yhteenvetona TTL:n tutkimuksesta voi kuitenkin sanoa, että oikein käytettynä ja oikein suojautuneena ja oikeita hygienia vaatimuksia noudattaen akrylaattien käyttö on turvallista salonki olosuhteissa. Kaikki SAT Ry:n maahantuojajäsenien Suomeen tuomat merkkituotteet, jotka sisältävät akrylaatteja, ovat tutkittuja ja turvallisia tuotteita koulutettujen ammattilaisen käsissä. Haluan korostaa etteivät akrylaatit oikein käytettynä aiheuta mitään vaaraa. Elinkeinollemme on erittäin epäsuotuisaa, että näitä ammattilaisille tarkoitettuja tuotteita (purkeissakin lukee for professinal use only) on alettu myymään myös kuluttajille, erityisesti ulkomaisissa nettikaupoissa. Monista näistä ulkomaisista nettikaupoista kuka vaan saa ostaa tuotteita, ja ilman ammattitaitoista tuotteiden käsittelyä (ja ymmärrystä tuotteen sisällöstä ja laadusta), allergian voi kehittää kohtuullisen helpolla. Moni ammattilainenkin asettaa asiakkaansa tarpeettomaan vaaraan ostaessaan tuotteita näistä ulkomaisista nettikaupoista, sillä valitettavan usein tuotteiden alkuperää ei saa mistään tietää ja purkeissa ei aina ole sitä mitä etiketit väittää. Tässä voisi osittain puhua jopa piratismista. Kuluttaja luottaa yleensä, että hoitolaan mennessään hän saa ammattitaidolla tehdyn palvelun ja tämä sisältää teknisen taidon suorittaa palvelu ja ammattilaatuiset turvalliset tuotteet ja laitteet.  Viime aikoina on enenevässä määrin kantautunut korviin keskustelua että kuluttajan olisikin toisinaan hyvä osata kysyä mistä ammattilainen ostaa tuotteensa ja missä saanut koulutuksensa. Tämä on valitettava kehityssuunta. Suomalaisten SAT Ry:n jäsenmaahantuojien omat nettikaupat tarjoavat turvallisia ja EU hyväksyttyjä tuotteita. 

Ammattikosmettiikkaa koskevat säännökset 

Ammattikosmetiikkaa ja kuluttajakosmetiikkaa koskee samat lait ja säädökset. Tässä on selvä epäkohta, sillä moni tuote on turvallinen ja helpottaa elämää kunhan se kulkee ammattilaisen käsien läpi, mutta henkilö joka ei ymmärrä tuotteen vaikutuksia, eikä hallitse tiettyjä tekniikoita voi saada aikaan pitkäaikaisenkin ongelman tai jopa aiheuttaa kuoleman. Mikäli ammattikosmetiikka tunnustettaisiin ammattikosmetiikaksi erilaiseksi kuin kuluttajakosmetiikka, myös säädösten silmissä se helpottaisi ammattikosmetiikan kategorioimista myös siinä kenelle sitä saisi myydä. Tällä välttyisimme turhilta allergioilta ja tukisimme suomalaista kauneudenhoitoalan elinkeinoa. Uskomme, että tämä myös osaltaan vaikuttaa suoraan harmaaseen talouteen, kun vähittäiskauppa ei voisi myydä ammattituotteita kuluttajille, jotka keittiön pöydän äärellä tekevät hoitoja ilman verojen maksua. 

Ammattilaisten rekisteröinti 

Tänä päivänä kuka tahansa voi tehdä hoitoja ja perustaa hoitolan. Perään kuulutamme erityisesti sitä, että hoitoloissa voisi työskennellä vain koulutuksen saaneet henkilöt. Kuluttajille on tärkeää tietää onko tekijä saanut asianmukaisen koulutuksen ja olisi tärkeää, että sen voisi myös tarkistaa jostain rekisteristä. Pelkkä diplomi seinällä ei riitä koulutuksen todistukseksi (kuka vaan voi printata näitä todistuksia ja laittaa seinälle kehyksiin). Suomessa yritysrekisteriä ylläpitää Patentti ja Rekisterihallitus, tällaisen ammattilaisrekisterin kokoaminen Patentti ja Rekisterihallitukseen ei liene ylivoimaista. Kaikkien jotakin kauneudenhoitoalan ammattia harjoittavien pitäisi rekisteröityä tähän rekisteriin ja mikäli ei ole tässä rekisterissä ei voisi harjoittaa ammattia (tässä tulee kyllä ongelmaksi elinkeino vapaus). Tutkinto pitäisi läpäistä vähintään näyttötutkintona, jossain valtuutetussa maahantuontiyrityksessä tai kauneudenhoitoalan oppilaitoksessa, riippuen mistä yksittäisestä tutkinnosta on kysymys. Näitä erikoistutkintoja (kynsi ja ripsialalta) saisi pitää vain valtuutetut maahantuojat, jotka löytyvät listattuina päämiesten listoilta virallisina maahantuojina. 

Arvonlisävero 

Suurin osa kauneudenhoitoalan yrittäjistä on toiminimellä yksin yrittäjiä. Arvonlisävero 24% on pienissä palveluita tarjoavissa yrityksissä palveluiden kysyntää rajoittava tekijä. Tämä osaltaan ajaa harmaan talouden piiriin, niin kuluttajia etsimään edullisempia tekijöitä, kuin ammattilaisia halvempien (lue laadultaan epävarmojen) tuotteiden perään. Osaltaan harmaata taloutta ruokkii, etenkin Helsingissä, liian korkeat liikehuoneistojen vuokrat. 

Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat Ry:n puolesta 

Puheenjohtaja Ulla Leppäkoski-Juvonen