SAT säännöt ja jäsenyys

SAT säännöt

SUOMEN AMMATTIKOSMETIIKAN TUKKUKAUPPIAAT (SAT) RY:N OMISTAMAN LOGON KÄYTTÖ

Lisää kosmetiikan säädöksistä

Jäsenedut

Jäsenhakemukset

 

 

Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat Ry tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Ammattikosmetiika Tukkukauppiaat Ry

Yhteystiedot:
c/o NailNationOy Santakatu 2 LT 1-2
00180 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

NailNationOy/ Ulla Leppäkoski-Juvonen
Santakatu 2 LT 1-2
00180 Helsinki
0405561260
sat@ammattikosmetiikka.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on SAT Ry. jäsenyritykset ja diplomin saaneet kosmetologiyritykset

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn jäsenyyden perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 •  jäsenyyden hoitaminen
 •  palveluistamme kertominen
 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • yrityksen nimi ja mahdollinen yhteyshenkilö
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • verkkosivusto
 • tuotemerkit
 • y-tunnus
 • yrityksen perustamisvuosi

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen sat@ammattikosmetiikka.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot ovat julkisia, näkyvillä www.ammattikosmetiikka.fi sivuilla  ja ne ovat peräisin yrityksiltä itseltään.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: Tiedot saadaan jäsenyritykseltä itseltään joko sähköpostilla tai messuiilla ilmoittautumislomakkeella.

 • esim. jäsenyritykseltä/diplomihoitolalta itseltään jäsenyyden syntyessä.
 • esim. jäseneltä itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Diplomihoitolalta verkkolomakkeen kautta
 • Messuilla jäseneksi hakeutuvalta ilmoittautumislomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat Ry:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • MailChimp uutiskirjeohjelma

(Huom! Varmista, että sopimuksissanne palveluntarjoajien kanssa on huomioitu tietosuoja-asetus.)

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenrekisteriä käsittelevät pääsääntöisesti Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat Ry:n hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri .

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.