SUOMEN AMMATTIKOSMETIIKAN TUKKUKAUPPIAAT (SAT) RY:N OMISTAMAN LOGON KÄYTTÖ

Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat (SAT) ry:n omistaman logon käyttö

 

Mitä etuja liikkeesi saa logon käytöstä?

 

 • Voit kertoa asiakkaillesi kuuluvasi niiden valittujen ja auktorisoitujen kauneushoitoloiden joukkoon, jotka käyttävät sekä hoidoissaan että myyntituotteina alan parhaita ammattituotteita
 • Voit kertoa asiakkaillesi, että henkilöstösi on koulutettu käyttämiesi ammattikosmetiikkatuotemerkkien asiantuntijaksi, mikä merkitsee asiakkaillesi alan parasta osaamista ja taitoja
 • Voit käyttää mainonnassasi logoa, joka erottaa liikkeesi ja sen tarjonnan ei-merkin saaneista sekä parantaa liikkeesi imagoa

 

 

Miten voit saada oikeuden SAT ry:n omistaman logon käyttöösi?

 

 • Liikkeesi päätoimiala on kauneus-, kynsi-, jalka-, day spa tai kosmetologinen hoitola, jossa tarjotaan ammattihoitoja ja myyntituotteita kuluttajille
 • Liikkeelläsi on voimassaoleva Y-tunnus
 • liikkeesi käyttää ammattikosmetiikkaa sekä hoidoissa että myynnissä
 • Ammattikosmetiikan tavarantoimittajasi on SAT ry:n jäsen
 • Liikkeessäsi työssä olevalla henkilökunnalla on riittävä asiantuntemus (henkilökunta on osallistunut tavarantoimittajan tuotekoulutuksiin) tuotteiden käyttöön
 • Liikkeesi on esteettisesti edustava ja henkilöstösi on asianmukaisesti koulutettu

 

 

Mitä on esteettisesti edustava?

 

 • Liike ja henkilöstön työasu ovat puhtaita ja siistejä
 • Liikkeessä sisällä ja seinillä esillä oleva mainos- ja tiedotemateriaali ovat siistejä ja hyvässä kunnossa
 • Liikkeessä on myyntihylly ja hyllyllä olevat tuotteet eivät ole vanhentuneita eivätkä epäsiistejä
 • Jos liikkeellä on käytössään näyteikkuna, se pidetään puhtaana ja uudistetaan vähintään neljästi vuodessa
 • Liikkeessä ja hoitotuolissa käytettävät liinavaatteet ovat puhtaita ja ehjiä

 

 

 

Logon käytön peruuttamisperusteet

 

 • Liikkeesi ei enää täytä myöntämisperusteita
  • liikkeelläsi ei ole enää Y-tunnusta
  • liikkeesi päätoimiala ei ole enää aikaisemmin mainittujen alojen puitteissa
  • Et kouluta henkilöstöäsi SAT ry:n tavarantoimittajan uusiin tuotteisiin

 

 • Liikkeesi rikkoo toiminnassaan myöntämisperusteita
  • Asiakkaat valittavat toistuvasti liikkeesi ja/tai henkilöstösi epäsiisteydestä
  • Et noudata alalle annettuja hygieniaohjeita
  • Käytät hoitoihin muita kuin hakemushetkellä olleen SAT ry:n tavarantoimittajasi tai toisen SAT ry:n kuuluvan tavarantoimittajan tuotteita

 

 • Tavarantoimittajasi eroaa SAT ry:stä
  • Liikkeesikään ei voi olla enää jäsen. Vaihda tavarantoimittajaan, joka on SAT ry:n jäsen ja varmistat käyttäväsi laadukasta, turvallista ja hoitavaa ammattikosmetiikkaa.

 

 

Jokaiselle logon käyttöoikeutta hakeneelle liikkeelle toimitetaan tieto hyväksymisestä tai hylkäämisestä kirjeitse.

 

Hyväksytyille liikkeille lähetetään 48,00 euron lasku logon käyttöoikeudesta ja käyttöönotosta (kertamaksu tilille Handelsbanken 313130-1159433, viiteteksti Y-tunnus tai maksajan nimi).  Kun maksu on saapunut SAT ry:n hallituksen tilille, liikkeelle toimitetaan postitse SAT ry diplomi ja A4-kokoinen kuluttajainfo, jonka voi laittaa esiin liikkeessä.

 

Lisäksi liike saa logon sähköisessä muodossa, jota liike voi käyttää mainonnassa ja markkinoinnissa, esim. kirjeissä, hinnastoissa ja esitteissä.

 

 

 

 

Ystävällisin terveisin,

 

SAT ry:n hallitus

 

 

 

 

Tämän kirjeen ovat saaneet vain ne liikkeet, joiden SAT ry:n tavarantoimittajajäsen arvioi täyttävän logon käytölle vaadittavat kriteerit. Kuulut jo siis nyt pieneen arvovaltaiseen yrittäjien ”kermaan”.

 

Hakemalla logon käyttöoikeutta ja saatuasi hyväksymisen, liikkeesi erottuu kilpailijoistasi vieläkin enemmän.

 


HAKEMUS SUOMEN AMMATTIKOSMETIIKAN TUKKUKAUPPIAAT RY:N (SAT) OMISTAMAN TUOTEMERKIN KÄYTTÖÖN

 

 

 

Täytä hakemus huolellisesti ja palauta se omalle tavarantoimittajallesi, joka toimittaa sen edelleen SAT ry:n hallitukselle. Hallitus myöntää ja valvoo logon käyttöä.

                     

 

Liikkeen ja yrittäjän nimi: ______________________________________________________________________

 

Liikkeen osoite: ______________________________________________________________________________

 

Puhelinnumero:______________________________________________________________________________

 

Sähköpostiosoite:_____________________________________________________________________________

 

Liikkeen Y-tunnus: ___________________________________________________________________________

 

Liikkeeni työntekijämäärä on _______ henkilöä, itseni mukaan lukien.

 

Liikkeeni päätoimiala on kauneus-, kynsi-, jalka-, day spa tai kosmetologinen hoitolatoiminta ____ (kyllä)

 

Liikkeeni pääasiallinen tavarantoimittaja on _______________________________________________________

 

ja käytän hoitoihin ja myynnissä em. toimittajan seuraavia tuotemerkkejä:_____________________________

 

 

 

Liikkeessäni työssä oleva henkilökunnalla on riittävä asiantuntemus tuotteisiin ____ (kyllä)

 

Liikkeeni on esteettisesti edustava, siten kuin hakemuksen liitteessä on määritelty ____ (kyllä)

 

 

 

Vakuutan hakemukseni tietojen pitävän paikkansa. Vahvistan asian allekirjoituksellani. Hyväksyn myös allekirjoituksellani tässä tiedotteessa mainitut logon käytön peruuttamissäännöt.

 

Paikka ja aika _______________________________________________________________________________

 

Liikkeen/ yrityksen nimi ________________________________________________________________________

 

Allekirjoitus ja nimen selvennys _________________________________________________________________

 


SAT ry:n logon käyttö

 

 

 

YLEISTÄ

 

 • SAT ry:n logoa voivat käyttää kaikki vuosimaksunsa maksaneet yhdistyksen jäsenet
 • Logoa voi käyttää yrityksen omia ammattisarjoja koskevassa viestinnässä (esitteet, hinnastot, internetsivut yms.)

 

 

GRAAFISET OHJEET

 

 • Logoa käytettäessä tulee noudattaa seuraavia graafisia ohjeita:
  • Logon ympärillä oleva tekstityyppi on Optima
  • Ammattikosmetiikan tukkukauppiaat ry:n fontti on Helvetica condensed bold
  • Vihreä väri on PMS 360
  • Sininen väri on PMS 2736
  • 4-värisarjassa
   • vihreä = C:60 M:0 Y:79 K:0
   • sininen = C:100 M:90 Y:0 K:0
  • Logon halkaisija saa pienimillään olla 20 x 20 mm, jotta tekstistä saa selvää

 

 • Mikäli 4-värimahdollisuutta ei ole, logoa voi käyttää mustavalkoisena.

 

 

Logon käytön peruuttamisperusteet

 

 • Tavarantoimittaja eroaa yhdistyksestä
 • Logoa käytetään asiattomasti
 • Epäselvissä tapauksissa tai väärinkäytösten ilmetessä yhdistyksen hallituksella on oikeus evätä jäseneltä logon käyttöoikeus

Takaisin Etusivulle