Hallitus

Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat Ry haluaa tuoda julki huolensa erityisesti kolmesta alalla tällä hetkellä suurta keskustelua ja närää herättävästä ja alaa epäterveeseen suuntaan vievästä aiheesta: Harmaatalous, ammattituotteiden myynti kuluttajille ja ammattilaisuuden rekisteröinnin puute (ja valvonta). Nämä kaikki aiheet nivoutuvat tavalla tai toisella yhteen. Näiden kolmen lisäksi keskustelua herättää arvonlisäverotaso ja omien ammattikosmetiikkaa koskevien säännösten puuttuminen.

Harmaatalous

Alallamme löytyy paljon yrityksiä ja palveluntarjoajia, jotka myyvät palveluita niin halvalla ettei se ole millään laskennallisella mittarilla mahdollista, mikäli kaikki verot ja muut viranomaiskustannuserät toimitetaan asiallisesti. Tämä kertoo kohtuullisen suoraan, ettei veroja makseta ja tuotteet, joita käytetään eivät ole turvallisia suomalaisilta maahantuojilta ostettuja, vaan käytetään esim. matkalaukuissa ”salakuljetettuja” ja tai nettikaupoista ostettuja tuotteita. Toisaalta tämä kertoo myös osaltaan siitä ettei palveluntarjoajilla välttämättä ole tarvittavaa ammattitaitoa. Usein nämä palveluntarjoajat eivät ole alkuperältään suomalaisia ja syy esim. erilaisten maksujen laiminlyöntiin voi olla myös tietämättömyys, eikä siis aina piittaamattomuus. Usein kuitenkin kyseessä on tahallisuus.

Ammattituotteiden myynti kuluttajille

Viime aikoina olemme useasti saaneet lehdistä lukea ja kuulla radiosta kuinka ripset tai kynnet ovat aiheuttaneet allergisia kohtauksia. Tämä keskustelu on herättänyt mm Allergialiiton ihmiset puhumaan akrylaattien mahdollisesti allergiaa tuottavista ominaisuuksista. Kaikki SAT Ry:n maahantuojajäsenien Suomeen tuomat merkkituotteet, jotka sisältävät akrylaatteja, ovat tutkittuja ja turvallisia tuotteita ammattilaisen käsissä, mutta samaa ei voi sanoa mikäli ne joutuvat ammattitaidottoman käsiin eli kuluttajien käsiin. Haluan korostaa etteivät akrylaatit oikein käytettynä aiheuta mitään vaaraa. Elinkeinollemme on erittäin epäsuotuisaa, että näitä ammattilaisille tarkoitettuja tuotteita on alettu myymään mm Stockmannilla, Verkkokauppa.comissa, jne ja erityisesti ulkomaisissa nettikaupoissa. Monista näistä ulkomaisista nettikaupoista kuka vaan saa ostaa tuotteita, ja ilman ammattitaitoista tuotteiden käsittelyä, allergian voi kehittää kohtuullisen helpolla. Moni ammattilainenkin asettaa asiakkaansa tarpeettomaan vaaraan ostaessaan tuotteita näistä ulkomaisista nettikaupoista, sillä valitettavan usein tuotteiden alkuperää ei saa mistään tietää ja purkeissa ei ole sitä mitä etiketit väittää. Tässä voisi osittain puhua jopa piratismista. Kuluttajalle on tärkeää saada tietää mistä ammattilainen ostaa tuotteensa. Suomalaisten SAT Ry:n jäsenmaahantuojien omat nettikaupat tarjoavat turvallisia tuotteita.

Ammattikosmettiikkaa koskevat säännökset

 

Ammattikosmetiikkaa ja kuluttajakosmetiikkaa koskee samat lait ja säädökset. Tässä on selvä epäkohta, sillä moni tuote on turvallinen ja helpottaa elämää kunhan se kulkee ammattilaisen käsien läpi, mutta henkilö joka ei ymmärrä tuotteen vaikutuksia, eikä hallitse tiettyjä tekniikoita voi saada aikaan pitkäaikaisenkin ongelman tai jopa aiheuttaa kuoleman. Mikäli ammattikosmetiikka tunnustettaisiin ammattikosmetiikaksi erilaiseksi kuin kuluttajakosmetiikka, myös säädösten silmissä se helpottaisi ammattikosmetiikan kategorioimista myös siinä kenelle sitä saisi myydä. Tällä välttyisimme turhilta allergioilta ja tukisimme suomalaista kauneudenhoitoalan elinkeinoa. Uskomme, että tämä myös osaltaan vaikuttaa suoraan harmaaseen talouteen, kun vähittäiskauppa ei voisi myydä ammattituotteita kuluttajille, jotka keittiön pöydän äärellä tekevät hoitoja ilman verojen maksua.

Ammattilaisten rekisteröinti

Tänä päivänä kuka tahansa voi tehdä hoitoja ja perustaa hoitolan. Perään kuulutamme erityisesti sitä, että hoitoloissa voisi työskennellä vain koulutuksen saaneet henkilöt. Kuluttajille on tärkeää tietää onko tekijä saanut asianmukaisen koulutuksen ja olisi tärkeää, että sen voisi myös tarkistaa jostain rekisteristä. Pelkkä diplomi seinällä ei riitä koulutuksen todistukseksi (kuka vaan voi printata näitä todistuksia ja laittaa seinälle kehyksiin). Suomessa yritysrekisteriä ylläpitää Patentti ja Rekisterihallitus, tällaisen ammattilaisrekisterin kokoaminen Patentti ja Rekisterihallitukseen ei liene ylivoimaista. Kaikkien jotakin kauneudenhoitoalan ammattia harjoittavien pitäisi rekisteröityä tähän rekisteriin ja mikäli ei ole tässä rekisterissä ei voisi harjoittaa ammattia. Tutkinto pitäisi läpäistä vähintään näyttötutkintona, jossain valtuutetussa maahantuontiyrityksessä tai kauneudenhoitoalan oppilaitoksessa, riippuen mistä yksittäisestä tutkinnosta on kysymys. Näitä erikoistutkintoja (kynsi ja ripsialalta) saisi pitää vain valtuutetut maahantuojat, jotka löytyvät listattuina päämiesten listoilta virallisina maahantuojina.

Arvonlisävero

Suurin osa kauneudenhoitoalan yrittäjistä on toiminimellä yksin yrittäjiä. Arvonlisävero 24% on pienissä palveluita tarjoavissa yrityksissä palveluiden kysyntää rajoittava tekijä. Tämä osaltaan ajaa harmaan talouden piiriin, niin kuluttajia etsimään edullisempia tekijöitä, kuin ammattilaisia halvempien (lue laadultaan epävarmojen) tuotteiden perään. Osaltaan harmaata taloutta ruokkii, etenkin Helsingissä, liian korkeat liikehuoneistojen vuokrat.

Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat Ry:n puolesta

Puheenjohtaja Ulla Leppäkoski-Juvonen